PlantTFDB
PlantRegMap/PlantTFDB v5.0
Plant Transcription Factor Database
Previous version: v3.0 v4.0
Transcription Factor Information
Basic Information | Signature Domain | Sequence | 
Basic Information? help Back to Top
TF ID PIN02220.1
Organism
Taxonomic ID
Taxonomic Lineage
cellular organisms; Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Streptophytina; Embryophyta; Tracheophyta; Euphyllophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; Mesangiospermae; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; asterids; lamiids; Lamiales; Bignoniaceae; Crescentiina; Tabebuia alliance; Handroanthus
Family NAC
Protein Properties Length: 303aa    MW: 35267.3 Da    PI: 6.2886
Description NAC family protein
Gene Model
Gene Model ID Type Source Coding Sequence
PIN02220.1genomeNCBIView CDS
Signature Domain? help Back to Top
Signature Domain
No. Domain Score E-value Start End HMM Start HMM End
1NAM171.82.2e-5381361128
     NAM  1 lppGfrFhPtdeelvveyLkkkvegkkleleevikevdiykvePwdLpk...kvkaeekewyfFskrdkkyatgkrknratksgyWkatgkdkevlskk 96 
         +ppGfrFhPt+eelv +yLk+kv++ k++l +vi ++d+y++ePwd++   ++e++ewyfFs++d+ky+tg+r+nrat++g+Wkatg+dk+vls k
 PIN02220.1  8 VPPGFRFHPTEEELVGYYLKRKVNSLKIDL-NVIIDIDLYRIEPWDIEDrckLGYEEQTEWYFFSHKDRKYPTGTRTNRATAAGFWKATGRDKAVLS-K 104
         69****************************.99**************842432233667**************************************.8 PP

     NAM 97 gelvglkktLvfykgrapkgektdWvmheyrl 128
         ++ +g++ktLvfykgrap+g+ktdW+mheyrl
 PIN02220.1 105 DRIIGMRKTLVFYKGRAPNGRKTDWIMHEYRL 136
         899***************************98 PP

Sequence ? help Back to Top
Protein Sequence    Length: 303 aa     Download sequence    
MEIMESCVPP GFRFHPTEEE LVGYYLKRKV NSLKIDLNVI IDIDLYRIEP WDIEDRCKLG  60
YEEQTEWYFF SHKDRKYPTG TRTNRATAAG FWKATGRDKA VLSKDRIIGM RKTLVFYKGR  120
APNGRKTDWI MHEYRLQTSE HAPPQEEGWV VCRAFKKPSP SHQKQGFEAW NNPYGHFRSE  180
SSHYRPPYFP SHNFDLLINH GTNLNQSLNC SQSPFESQVL ELPNLDSPSI STSFTTNENN  240
IEDEKNNYGN QYSEWKCFDE LLQSQVIGAS SYARTNMALA PHNDDESDAR YHLSSVLECF  300
PDL
Best hit in Arabidopsis thaliana ? help Back to Top
Hit ID E-value Description
AT1G71930.11e-107NAC family protein